+98 (21) 22016762-3

محصولات

محصولات ما

  • همه
  • محصول
  • بازرگانی
بازرگانی

روغن پایه VIRGIN

بازرگانی

اکسترکت (RPO)

محصول

گریس پایه کلسیم

محصول

روغن دنده

محصول

قیر

محصول

هیدروکربن سنگین (فیول)

محصول

روغن پایه تصفیه دوم