+98 (21) 22016762-3

روغن دنده

روغن دنده

روغن دنده از دو پایه اساسی تشکیل گردیده است: روغن پایه و افزودنی ها.

  • افزودنی ها در روغن های گیربکس با افزایش خواص مورد نیاز جهت استفاده در محیط جعبه دنده روغن پایه را جهت استفاده در این محیط ها آماده می کنند.
  • مواد افزودنی نقش اصلی را در تولید یک روغن دنده با کیفیت بر عهده دارند.

شرکت شیمی در سلف با بهره گیری از بهترین ترکیبات و فرمولاسیون انحصاری در تهیه مواد افزودنی روغن دنده، همواره در تلاش است تا محصولی با کیفیت، دارای عمر طولانی و محافظی مطمئن برای قطعات ماشین آلات تولید کند.


در انتخاب یک روغن دنده خوب سه مورد اصلی تاًثیر گذارند:


  • روغن دنده می بایست در شرایط دمایی متفاوت پایدار بوده تا در دمای بالا اکسید نگردد. ین موضوع از فرسایش قطعات و چرخ دنده ها و همچنین ایجاد رسوب در آنها جلوگیری می کند. به طور کلی برای افزایش هر ۱۰ درجه سانتی گراد دما در حرارت بالای 60 درجه سانتی گراد، عمر روان کننده را به نصف می رساند.
  • در صورت استفاده از گیربکس هایی که در محیط پوشیده فعالیت می کنند، یا گیربکس هایی کع تحت فشارند، روغن های دنده فشار بالا مورد نیاز است. انتخاب روغن های extremepressure از سطح فشار وارده به قطعات کاسته و موجب افزایش عمران می گردد.
  • از وظایف اصلی روغن دنده، محافظت از سیستم در مقابل گرد و خاک و خصوصاً آب است. روغن دنده های شیمی در سلف با ایجاد یک لایه محافظ بر روی قطعات از گیربکس در مقابل صدمات ناشی از گرد و خاک و آب در طولانی مدت جلوگیری می کند.
Type GL-1 GL-4 GL-5
Test 90 140 90 140 75W 80W90W 85W140 90 140 75W 80W90 85W140
Kinematic Viscosity at 100 (DEG.C) 22 33 22 33 4.1 13.5~24 24~41 22 33 4.1 22.5 33.5
Vis.Index 126 138 126 138 - 120 130 126 138 - 120 130
Flash Point 220 240 175 190 150 165 180 175 190 150 165 180
Pour Point -9 -6 -18 06 -45 -35 -20 -18 -6 -45 -35 -20
Density at 15 (DEG.C) 0.89 0.89 0.89 0.89 - - - 0.89 0.89 - - -
ISIRI No. 2975 2873 2810