+98 (21) 22016762-3

اکسترکت (RPO)

روغن فرآوری لاستیک

از لاستیک ها، هم مصنوعی و هم طبیعی، به صورت تجاری برای تبدیل به محصولات نهایی، از یک اسباب بازی گرفته تا لاستیک (تایر) یک خودرو، استفاده می شود. از روغن های فرآوری لاستیک در طور فرآوری و تولید ترکیبات لاستیکی استفاده می شود.


مصارف / کابردها

  • در طول فرآیند تولید محصولات لاستیکی از قبیل لاستیک های اتومبیل، ضربه گیرهای لاستیکی، کفش و غیره استفاده می شود.
  • برای بهتر کردن خواص فیزیکی ولکانش جهت کاهش هزینه ترکیبات لاستیکی نهایی استفاده می شود
  • در صنعت تایر، لاستیک و تسمه
  • در فرآوری لاستیک به عنوان یک روان کننده استفاده می شود
  • در تولید جوهر به عنوان یکی از ترکیبات استفاده می شود
Test Method Unit Result
Density at 15 (DEG.C) ATSM D-1298 Kg/L 1001
Kinematic Viscosity at 50 (DEG.C) ASTM D-445 Cst 40~45
Flash Point ASTM D-92 C MIN 230
Color ASTM D-1500 - MAX 8
Sulphur Content ASTM D-2622 %M 3.4
Pour Point ASTM D-97 C MAX 24
Aniline Point IP 2 C 30
Ash Content ASTM D-482 %M 0.02